«Нульовий блок»


Ця робота — результат пошуку автором перетинів і паралелей між основними принципами технології Blockchain і естетичними засадами мистецтва. Blockchain — це історія про комунікацію без посередників. Головний принцип абстракції — прямий зв’язок елементів один із одним. Тобто жоден складник композиції не може існувати без узгодження із системою, як і в межах Blockchain жоден блок інформації не може функціонувати відірвано від інших. Тому художник обрав абстракцію як найбільш підхоже вирішення проблеми проекції технології Blockchain на світ мистецтва. Ця робота є не відображенням новітньої технології, а вираженням принципу її дії.
Picture’s hash: 0x74d8f182ecb59ec559a563d11a02e635ba3a51d386815dd549b404674dffed1a

Project details

  • Author: Oleksiy Sereda