"Blockchain Enter (Malevich Black Square improvisation)"


Імпровізація на тему «Чорного квадрату» Малевича. Митець прагне зобразити місце технології Blockchain в сучасному світі та її всеохоплюючий характер. Суб’єктність людини в цьому процесі та її вибір. Вказує на місток між минулим та майбутнім: адже К. Малевич творив в епоху індустріальної революції. Ми ж спостерігаємо часи інноваційної революції. Ці часові зрізи мають спільні проблемні питання. Вони стосуються технологій, перемоги нового над старим та ролі людини в сучасному світі.
Picture’s hash: 0xc1e7b4ebb0677b9fb759edfca9fc6f90ca4d8363560823fe0123592e765358fa

Project details

  • Автор: Олена Мосієвич