Це зображення спектра випромінювання золота, прабатька грошових одиниць. Той факт, що в спектрі присутні тільки лінії певних кольорів, означає, що даний атом випромінює світло певних частот. Ці частоти пов'язані з розподілом електронів в атомі й унікальні для кожного елемента. Митець ставив собі за мету зв'язати на підсвідомому рівні кольорові і хімічні визначення, щоб отримати різнобічне, а значить, більш повне, чуттєве сприйняття того, що нас оточує.
Picture’s hash: 0xb0335520879bccd8f0b58c2dc40622b776b258dacca2634a930880d29c8dbe68

Project details

  • Рік: 2018
  • Автор: Анна Аушева