«Криптоключ»


Ідея сформувалася як сукупність даних, що забезпечує вибір одного конкретного криптографічного образу. Композиція формує асиметричний криптоключ (ключову пару), що складається з майже нескінченної кількості блоків та ланцюжків взаємодії, де відчувається постійний, безперервний рух ідей та одиниць цінностей. Та це не метушливий хаос, а цілеспрямоване розповсюдження інформації. Це сакральний символізм криптосистеми, замкнутої у зовнішньому інформаційному шумі.
Picture’s hash: 0x6e8e908c4697c5f68818c95b9f7df00149addb7df25ce89a1a96f48173ba4d40

Project details

  • Автор: Радислав Дзюба